Klima uređaj

Klima uređaj

Svaki apartman ima klima uređaj koji slobodno koristite. Sistem je opremljen senzorima na vratima i prozorima. Vrata otvorena dulje od 5 minuta isključuje klimatizaciju. Za nastavak rada dovoljno je da ih zatvorite.

Nazad na vrh